Saopštenje za javnost: Održan 12. Sajam poslovnih ideja

AKTUELNI AKTUELNO IZ UDRUŽENJA

Juče je u Srebrenici održan XII Sajam poslovnih ideja, ovoga puta u zajedničkoj organizaciji Udruženja ”Prijatelji Srebrenice” i ”SOS Dječija sela BiH”, ured u Srebrenici. Glavne poruke Sajma poslovnih ideja su solidarnost, saradnja, odgovornost i hrabrost. Događaj se odvijao tokom dva radna dijela. U prvom dijelu za podršku Fonda za omladinsko preduzetništvo Udruženja ”Prijatelji Srebrenice“ […]

Održan 12. Sajam poslovnih ideja

AKTUELNI AKTUELNO IZ UDRUŽENJA

Dvanaesti Sajam poslovnih ideja održan je danas u prostorijama Udruženja ”Prijatelji Srebrenice”, a ovoga puta u zajedničkoj organizaciji Udruženja ”Prijatelji Srebrenice” i ”SOS Dječija sela BiH”. Događaj se odvijao kroz dva radna dijela: za podršku Fonda za omladinsko preduzetništvo Udruženja ”Prijatelji Srebrenice“ takmičilo se šest mladih preduzetnika sa područja opština Bratunac, Vlasenica i Srebrenica. U […]

Saopštenje za javnost: 12. Sajam poslovnih ideja

AKTUELNI AKTUELNO IZ UDRUŽENJA

Dvanaesti Sajam poslovnih ideja u Srebrenici će biti održan 24.04.2019. sa početkom u 11:00 h u prostorijama Udruženja ”Prijatelji Srebrenice”, a ovoga puta u zajedničkoj organizaciji Udruženja ”Prijatelji Srebrenice” i ”SOS Dječija sela BiH”. Događaj će se odvijati tokom dva radna dijela: za podršku Fonda za omladinsko preduzetništvo Udruženja ”Prijatelji Srebrenice“ takmičiće se šest mladih […]

Saopštenje za javnost

AKTUELNI NOVOSTI

Srebrenica – Niš 15.03.2019. SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Udruženje “Prijatelji Srebrenice” i Udruženje građana “Centar za unapređenje društvene svesti – Super građanin” iz Niša danas su objavili dva video vodiča o građanskom novinarstvu koja su nastala u okviru projekta čiji je cilj jačanje glasa i promocije osoba koje pripadaju ranjivim kategorijama u medijima, kako bi se […]

Projekat jačanja glasa i promocije ranjivih kategorija u medijima

AKTUELNI AKTUELNO IZ UDRUŽENJA

Udruženje “Prijatelji Srebrenice” iz Bosne i Hercegovine i Udruženje građana “Centar za unapređenje društvene svesti – Super građanin” iz Niša (Srbija), provode projekat jačanja glasa i promocije ranjivih kategorija u medijima, kako bi se unaprijedilo predstavljanje ovih grupa u njihovim zajednicama. Neophodno je dati glas marginalizovanim grupama, omogućiti im da aktivno učestvuju u kreiranju medijskih […]

ambasador kraljevine holandije u posjeti mladim preduzetnicima

Ambasador Kraljevine Holandije razgovarao sa mladim preduzetnicima iz regije

NOVOSTI

Ambasador Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini Reno Kaspar Vos boravi u dvodnevnoj posjeti Srebrenici, gdje je, pored sastanaka sa načelnikom opštine i predstavnicima kancelarije UNDP-a u Srebrenici, u UPSMedia pres centru razgovarao i sa mladim preduzetnicima iz regije Birač i upoznao se sa njihovim poslovnim idejama.

radionica rodno zasnovano nasilje

Održana radionica “Izvještavanje o temi rodno zasnovanog nasilja”

NOVOSTI

Kako izvještavati o rodno zasnovanom nasilju, te koja je uloga policije, tužilaštva i centara za socijalni rad u lokalnim zajednicama u tretiranju ovog društvenog problema, neka su od pitanja o kojima je bilo govora na radionici „Izvještavanje o temi rodno zasnovanog nasilja“ koja je održana u Srebrenici u UPSMedia press centru.